star_border star_border star_border star_border star_border
phone_iphone 免费

最低价:免费

visibility 278
Rovshan Muradov

Torpaq Məcəlləsi 限免 编辑推荐

介绍:

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında torpaq üzərində mülkiyyətin müxtəlif növlərinin tətbiqi əsasında yaranan torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsinə, torpaq mülkiyyətçiləri, istifadəçiləri və icarəçilərinin torpaqla bağlı vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə və torpaq üzərində hüquqlarının müdafiəsinə, torpaqlardan səmərəli istifadə və onların mühafizəsi üçün şərait yaradılmasına, torpağın münbitliyinin bərpasına və artırılmasına, texnogen çirklənmə və dağılmadan korlanmış torpaqların rekultivasiyasına, təbii mühitin qorunub saxlanmasına və yaxşılaşdırılmasına yönəlmişdir.

订阅记录
相关商品
所有的评论 (0)
没有评论
需要 登录 后方可回复 如果你还没有账号请点击这里 注册

参考下其他应用

star star star star star
phone_iphone
免费
access_time 1天前
star star star star star_half
phone_iphone
免费
access_time 6小时前
star_border star_border star_border star_border star_border
phone_iphone
免费
access_time 2个月前
star_border star_border star_border star_border star_border
phone_iphone
免费
access_time 3天前
star star star star star_half
phone_iphone
免费
access_time 7天前