star_border star_border star_border star_border star_border
phone_iphone 免费

最低价:¥9.45

visibility 126
Gil Fibi shtra

7 minute workout for aerobic exercise plus fitness guide 限免 编辑推荐

介绍:

7分钟的锻炼是具有精确的插图,视频指南,每个锻炼,视觉定时器,口语指令和甚至触觉反馈的剧烈运动30秒,10秒休息之间切换健身应用程序。
7分钟锻炼的有氧运动以及健身指导惊人的ABS和脂肪的燃烧是我做出的最好的应用程序之一。

主要特点:
视频指南每次锻炼。
大纲中的所有训练演习。
见每个练习的视频和文字说明。
倒计时计时器进行锻炼,并提示每次锻炼和休息。
重新排序运动序列,只需拖放。
提醒下一次锻炼。
设置你的工作日为下一次锻炼。
语音提示每一步,甚至不需要看手机!
什么运动不会混淆下一步,或如何做到这一点。
没有互联网连接需要。随时随地锻炼,随地
酷派手机UI交互
分享至Facebook
分享至Twitter

以及更多....

注:该应用程序使用卫生工具包,你可以如共享下的隐私保护政策许可HealthKit信息

订阅记录
相关商品
所有的评论 (0)
没有评论
需要 登录 后方可回复 如果你还没有账号请点击这里 注册

健康健美下其他应用

star star star star star_half
phone_iphone
免费
access_time 2小时前
star star star star star
phone_iphone
免费
access_time 2小时前
star_border star_border star_border star_border star_border
phone_iphone
免费
access_time 10小时前
star star star star star
phone_iphone
免费
access_time 2小时前
star star star star star
phone_iphone
免费
access_time 2小时前

开发商Gil Fibi shtra其他 APP

star_border star_border star_border star_border star_border
phone_iphone
¥6
免费
access_time 2年前
star_border star_border star_border star_border star_border
phone_iphone
免费
access_time 3年前
star_border star_border star_border star_border star_border
phone_iphone
免费
access_time 2年前
star_border star_border star_border star_border star_border
phone_iphone
¥6
免费
access_time 9个月前
star_border star_border star_border star_border star_border
phone_iphone
免费
access_time 3年前